Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Místní poplatky

 

Místní poplatky 

 

 

1. Poplatek za svoz komunálního odpadu

 

a. Poplatek pro trvale žijící občany                            350,- Kč   za osobu/ kalendářní rok.

 

Ve smyslu Místní vyhlášky je možno místní poplatky platit prostřednictvím

bankovního převodu na číslo účtu obce 19125751/0100.
Jako variabilní symbol se uvádí číslo popisné.

 

 

b. Poplatek pro CHATY A CHALUPY                      350,-Kč za nemovitost/ kalendářní rok.

 

Variabilní symbol při bezhotovostní platbě je evidenční číslo chaty případně popisné číslo nemovitosti.

 

 

2. Poplatek za psa:
 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa                                                                          50,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele            75,- Kč

 

 

 

 

 

V hotovosti lze poplatky uhradit na Obecním úřadě

vždy ve čtvrtek od 17,00 do 19,00 hod.

 

 

  •  
TOPlist