Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Státní a krajská správa

 

PREZIDENT

 

Osobní stránky prezidenta ČR www.klaus.cz
Státní symboly www.hrad.cz
Kancelář prezidenta republiky www.hrad.cz
Hradní stráž www.hrad.cz
Pražský hrad www.hrad.cz 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

Současný kompetenční zákon v České republice (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů) rozlišuje ústřední orgány státní správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv.

MINISTERSTVA

 

Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz Ministři
Ministerstvo obrany www.army.cz Ministři
Ministerstvo financí www.mfcr.cz Ministři
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Ministři
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz Ministři
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Ministři
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz Ministři
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz Ministři
Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz Ministři
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz Ministři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz Ministři
Ministerstvo kultury www.mkcr.cz Ministři
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz Ministři
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz MinistřiDALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY


 

Úřad vlády ČR www.vlada.cz/cz/urad-vlady
Národní bezpečnostní úřad www.nbu.cz
Český telekomunikační úřad www.ctu.cz
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz
Český báňský úřad www.cbusbs.cz
Energetický regulační úřad www.eru.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz
Správa státních hmotných rezerv www.sshr.cz
Státní úřad pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz


 


 

PARLAMENT + VLÁDA

 

Vláda ČR www.vlada.cz
Poslanecká sněmovna ČR www.psp.cz
Senát ČR www.senat.czSenátoři a poslanci ze Žďárska v Parlamentu ČR
 

Ing. Dagmar Zvěřinová Senát www.senat.cz
RNDr. Miloš Vystrčil Senát www.vystrcil.cz
Vítězslav Jonáš Senát www.vitezslav-jonas.cz
Mgr. František Bublan PSČR www.frantisekbublan.cz
Karel Černý PSČR www.karelcerny.cz
PaedDr. Ladislav Jirků PSČR www.psp.cz
Ing. Pavel Kováčik PSČR www.psp.cz
Miroslava Němcová PSČR www.miroslavanemcova.cz
Ing. Josef Novotný st. PSČR www.psp.cz
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. PSČR www.psp.cz
JUDr. Marie Rusová PSČR www.psp.cz


  

Strany s aktuálním politickým zastoupením v parlamentu ČR nebo Evropském parlamentu


 

Česká strana sociálně demokratická PS, Senát, EP www.cssd.cz
Občanská demokratická strana PS, Senát, EP www.ods.cz
TOP 09 PS, Senát www.top09.cz
Komunistická strana Čech a Moravy PS: Senát, EP www.kscm.cz
Věci veřejné PS www.veciverejne.cz
SNK Evropští demokraté PS www.snked.cz
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Senát, EP www.kdu.cz
Severočeši.cz Senát www.severocesi.cz
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ Senát www.starostove-nezavisli.cz
Nestraníci Senát cs.wikipedia.org 


 

KRAJ VYSOČINA

 

Kraj Vysočina   www.kr-vysocina.cz
Hejtman MUDr.Běhounek Jiří extranet.kr-vysocina.cz
Rada Kraje Vysočina   extranet.kr-vysocina.cz
Zastupitelstvo Kraje   kevis.kr-vysocina.cz
Ředitel Krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec www.kr-vysocina.cz

 


 

TOPlist