Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Czech POINT

Co je to Czech POINT


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
 


Co poskytuje Czech POINT
 

1 Výpis z Katastru nemovitostí VÍCE INFORMACÍ ZDE
2 Výpis z Obchodního rejstříku VÍCE INFORMACÍ ZDE
3 Výpis z Živnostenského rejstříku VÍCE INFORMACÍ ZDE
4 Výpis z Rejstříku trestů VÍCE INFORMACÍ ZDE
5 Přijetí podání podle živnostenského zákona § 72 VÍCE INFORMACÍ ZDE
6 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb VÍCE INFORMACÍ ZDE
7 Výpis z bodového hodnocení řidiče VÍCE INFORMACÍ ZDE
8 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů VÍCE INFORMACÍ ZDE
9 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH VÍCE INFORMACÍ ZDE
10 Výpis z insolvenčního rejstříku VÍCE INFORMACÍ ZDE
11 Datové schránky VÍCE INFORMACÍ ZDE
12 Autorizovaná konverze dokumentů VÍCE INFORMACÍ ZDE
13 Centrální úložiště ověřovacích doložek VÍCE INFORMACÍ ZDE
14 Úschovna systému Czech POINT VÍCE INFORMACÍ ZDE
15 Czech POINT@office VÍCE INFORMACÍ ZDE
16 Czech POINT  E-SHOP - výpisy poštou VÍCE INFORMACÍ ZDE

Ceník služeb Czech POINT ve Skřinářově

 

Výpis z Katastru nemovitostí

1. strana 

za každou další stranu

50 Kč

25 Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

1. strana 

za každou další stranu

100 Kč

50 Kč

Výpis ze Živnostenského rejstříku

1. strana 

za každou další stranu

100 Kč

50 Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. strana 

za každou další stranu

100 Kč

50 Kč 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

1. strana 

za každou další stranu

50 Kč

25 Kč

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

1. strana 

za každou další stranu

100 Kč

50 Kč 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

1. strana 

za každou další stranu

100 Kč

50 Kč


  

Úřední hodiny kontaktního místa  Czech POINT ve Skřinářověkaždý čtvrtek v době od
17.00 - 19.00 hodin