Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Finanční výbor

 

Finanční výbor byl zřízen dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.

Úkoly finančního výboru dle Zákona o obcích 128/2000 Sb, § 119:

a)    provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 

b)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce


  

Složení finančního výboru:


David Jeřábek    -    předseda výboru

Martin Voborný

Ing. Josef Klíma

  

Pracovní náplní finančního výboru obce Skřinářov je:

  1. provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  2. provádění přípravy rozpočtu obce, rozpočtových změn a kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního roku
  3. kontrola pokladních knih a hotovosti.
  4. kontrola podpisových vzorů a zacházení s pokladnou (předávání)
  5. kontrola vybírání všech poplatků (psi, odpady atd)


O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje:

  • co bylo konrolováno
  • jaké nedostatky byly zjištěny
  • návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků

 

Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a osoba, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.