Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Heřmanovská koule

Heřmanovská koule

V nenápadném remízku 0,3 km jižně od Heřmanova se nachází zajímavé mineralogické naleziště na styku dvou hornin - pegmatitu a hadce, známé především unikátními tzv. heřmanovskými koulemi. Jsou to čočky a koule o průměru až 9 cm. Jádro tvoří pecka zelenohnědé slídy - flogopit a je obklopeno světle šedým vláknitým anthofylitem. Mezi těmito zónami je často šedozelená hmota tvořená chloritem a montmorilonitem. Povrch tvoří opět flogopit.

Heřmanovské kouli jsou dokonce připisovány i pozitivní účinky na lidský organismus. Zprostředkovává pozitivní postoj k životu, pomáhá nám uchovat si pod drsnou slupkou měkké jádro. Vyrovnává energii v organismu. Zbavuje nás mučivého hloubání, pochybností o sobě, depresí a beznaděje.

Na úrovni fyzické léčí neplodnost, ochraňuje těhotenství. Odkyseluje a reguluje funkci ledvin a trávícího ústrojí.

 

 

 

 

Použité zdroje:

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/antofylit.html

http://www.zsbites.cz/priroda/cz/index.htm

http://www.permon.info/images/200066887-28457293f7-public/339+a.jpg

http://www.volny.cz/lecivekameny/kameny/kam_hek.htm