Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Hrádek

HRÁDEK

Jedná  se o velmi výrazný a zachovalý reliéf hrádku či tvrziště. Hrádek Rohy patří k těm, o nichž jsou jen velmi sporadické a navíc mlhavé údaje. Uvažuje se, že Hrádek vznikl již dlouho před polovinou 14. století. Pokud jde o osoby pravděpodobně spojené s Hrádkem, uvádí se nejčastěji Řád německých rytířů, kteří měli v době kolonizace Vysočiny, krátce po roce 1200,  založit okolní osady a Hrádek měl sloužit jako opevněná strážní věž.

Jako další se uvádějí bratři Bohuněk z Rohů a Ješek Rohovec, kteří v roce 1366 kupují lán ve Vilémovicích. Také se roku 1406 vzpomíná Ješek z Ronova s manželkou Ofkou. Zánik Hrádku je nejčastěji připisován husitským válkám, ale je možné, že byl opuštěn  již dříve.

I přesto, že od dob husitských válek uběhla dlouhá doba, která  s sebou, v rámci staletí, přinesla války a různé nepokoje, zachoval si Hrádek do dnešního dne velice výraznou podobu. Díky tomu je na první pohled bez problému v krajině rozpoznatelný. V místě pramení potůček, který naplňuje „ochranný“  příkop asi z poloviny vodou. Tento příkop  je   z jedné strany zasypán  kamennou sutí, která byla, soudě dle její velikosti, kdysi součástí  obranné zdi nebo přímo součástí zdí tvrze.

Hrádek se nachází ca 1,5 km od Skřinářova, v lesíku nacházejícím se 50-60 m po pravé straně  silnice na Heřmanov.

Dobrým orientačním bodem je odbočka ze silnice k hájence "Na rohách". Stojíme-li čelem k Heřmanovu a po levé straně je odbočka k hájence, pak Hrádek se skrývá za velkou loukou na okraji lesa vpravo. Ze silnice však není viditelný.

 


 

Použité zdroje:

Informační tabule „Naučná stezka Svatá Hora“ č. 8  Hrádek

http://www.hrady.cz/