Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor byl zřízen dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Úkoly kontrolního výboru dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb, § 119:
 

a)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

b)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

c)    plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo


Složení kontrolního výboru:

Ing. Josef Klíma    -    předseda výboru

Leoš Musil

Alena Křenková

 


Pracovní náplní kontrolního výboru obce Skřinářov je:

 

  1. kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  2. kontrola dodržování právních norem ( např. vyvěšování dokumentů do vývěsek v termínech apod.)
  3. kontrola provedených inventarizací
  4. kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod OÚ + občanéO provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje:

  • co bylo konrolováno
  • jaké nedostatky byly zjištěny
  • návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků

 

Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a osoba, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.