Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Místní poplatky

 

Místní poplatky 

 

 

1. Poplatek za svoz komunálního odpadu

 

a. Poplatek pro trvale žijící občany                            450,- Kč   za osobu/ kalendářní rok.

 

Ve smyslu Místní vyhlášky je možno místní poplatky platit prostřednictvím

bankovního převodu na číslo účtu obce 19125751/0100.
Jako variabilní symbol se uvádí číslo popisné.

 

 

b. Poplatek pro CHATY A CHALUPY                      450,-Kč za nemovitost/ kalendářní rok.

 

Variabilní symbol při bezhotovostní platbě je evidenční číslo chaty případně popisné číslo nemovitosti.

 

 

2. Poplatek za psa: - ZRUŠEN K 1.1.2020
 

 

 

 

 

 

 

V hotovosti lze poplatky uhradit na Obecním úřadě

vždy ve čtvrtek od 17,00 do 18,30 hod.

 

 

  •