Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Povinné informace

Číslo

Název

Informace

1.

Oficiální název

Obec  Skřinářov

2.

Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3.

Organizační struktura

 

4.

Kontaktní spojení

viz: sekce Obecní úřad

5.

Případné platby můžete poukázat

Komerční banka Velké Meziříčí, č.ú. 19125751/0100

6.

IČO

000599824

7.

DIČ

Obec není plátcem DPH

8.

Rozpočet v tomto a předchozím roce

 viz: úřední deska

9.

Žádosti o informace

Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím emailu

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Osobně na OÚ v úředních hodinách

11.

Opravné prostředky

Osobně na OÚ v úředních hodinách

12.

Formuláře

Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Velká Bíteš - kontaktní místo SSP, Masarykovo nám. 7: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Masarykovo nám. 87: Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodář.budov.


Vyřízení občanského průkazu:

1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu v Osové Bítýšce o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů.

K výměně občanského průkazu je třeba předložit:

dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP ( úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí

 

Přihlášení k trvalému pobytu:

občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,-- za dospělého občana

14.

Nejdůležitější předpisy

 Obecní vyhláška o komunálním odpadu,  a volném pohybu  zvířat.

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

17.

Seznam organizací


Sbor dobrovolných hasičů

18. Czech point

Poplatky za výpis z katastru nemovitostí :

za první stranu :50.00 Kč
za každou další stranu:25.00 Kč
 

Poplatky za výpis z obchodního rejstříku :
za první stranu :100.00 Kč
za každou další stranu :50.00 Kč

Poplatky za výpis ze živnostenského rejstříku :
 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů :

Centrální registr řidičů :

Autovraky :
 

Insolvenční řízení :
za první stranu :100.00 Kč
za každou další stranu :50.00 Kč