Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Připomínky‚ náměty

04.01.2020
• anonym  |  04.01.2020 15:57:30  |  IP: 185.246.---.---
KEJDA

23.10.2019
• Jedovaté ovzduší v obci  |  23.10.2019 12:14:15  |  IP: 91.132.---.---
Dobrý den, v úterý 22.10.2019 jsem využila slunečné a teplé počasí a přijela jsem se dvěma malými dětmi na chatu ke kamarádce u rybníka do Skřinářova. Když jsme si odpledne chtěli pohrát na hřišti, vyhnal nás hustý, páchnoucí, štiplavý uhelný kouř z komína z domu uprostřed obce. V dnešní době, když jsme všichni informování o škodlivosti těchto splodin? Je mi to líto. J.Svobodová, Brno

06.11.2018
• anonym  |  06.11.2018 10:30:56  |  IP: 217.115.---.---
kdo navrhl znak vlajku obce skrinarov ma skrinarov pecet obce dik pacolt 702919893

01.01.2018
• lufťák  |  01.01.2018 13:15:05  |  IP: 88.208.---.---
V prvé řadě chci popřát všem obyvatelům a chatařům ze Skřinářova vše nejlepší do Nového roku, pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti po celý rok.
V druhé řadě pak chci upozornit na znepokojující událost minulých dní. V minulém roce byly zastřeleny dvě kočky v chatařské oblasti. To bylo podnětem pro níže uvedený vzkaz ohledně lovu a lovců, protože věřím tomu, že to byl dobrý úmysl na základě zkreslených informací. Máme obavy, že ve dnech mezi svátky došlo k pokusu o otravu našeho pejska. Chci proto upozornit všechny majitele pejsků v chatařské oblasti aby dbali zvýšené opatrnosti.
Lituji, že začínám rok tímto způsobem, ale myslím, že je to v zájmu všech.
Přeji hezký den.

21.07.2016
• anonym  |  21.07.2016 12:25:13  |  IP: 193.165.---.---
Plně souhlasím s lufťákem, . Střílí se také mezi chatami a směrem k chatám a to ještě navíc proti horizontu. Pěkný den. Bernát

11.07.2016
• lufťák- dokončení  |  11.07.2016 20:54:16  |  IP: 176.74.---.---
Myslivecká stráž a hospodář však nemají pouze oprávnění zastřelit toulavého psa či kočku za výše zmíněných podmínek, ale mají také určité povinnosti, když tohoto svého oprávnění využijí a je dobré o těchto povinnostech vědět. Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit. Myslivecká stráž je při své činnosti povinna prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak. Myslivecký hospodář je pak povinen na vaši žádost prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře.
Bohužel četné příklady z praxe, známé rovněž z médií, nám ukazují, že znalost právních předpisů resp. jejich dodržování, je pro některé lovce či myslivce stále velkým problémem. Neznalost právních předpisů však panuje i mezi chovateli psů a koček, a tak dochází k četným vyhroceným konfliktům na procházkách po lese. Bohužel myslivec je vždy v těchto sporech ve výhodě, jelikož je ozbrojen smrtící střelnou zbraní. Veřejnost se často potýká s výhružkami běžných myslivců, že jim zastřelí psa v honitbě, který není na vodítku. Tyto výhružky jsou zcela neopodstatněné, nevhodné a mohly by být rovněž nezákonné. Je však pravdou, že právní spory v těchto případech jsou velice nelehké a někdy se práva nemusíte vůbec domoci už jen z toho důvodu, že myslivecká komunita je značně rozsáhlá a za myslivce se dnes považuje, bohužel, kdekdo.
• lufťák  |  11.07.2016 20:47:48  |  IP: 176.74.---.---
Můžou nám myslivci zastřelit kočku?

Publikováno: 4.11.2014
4Ohodnotit
Autor: MVDr. Jiří Žák
Zdroj: http://www.vfu.cz
Foto: MVDr. Jiří Žák
Sekce: Chov psů
Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., zakazuje, mimo jiné, bezdůvodné usmrcení zvířete. Tento právní předpis však také stanoví zákonné důvody k usmrcení zvěře. Některé z těchto zákonných důvodů jsme si již vysvětlovali v předchozích článcích. Dalším důvodem k usmrcení je také výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu, jímž je Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
Jak to tedy je s oprávněním „myslivců“ střílet naše psy či kočky v lese resp. v honitbách?
Zákon o myslivosti stanovuje přesná kritéria, kdy a kdo je oprávněn v honitbě usmrcovat toulavé psy a kočky. V případě psů jsou tyto kritéria poměrně přísná. Citace ze zákona: „Myslivecká stráž (taktéž myslivecký hospodář) je při své činnosti oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Myslivecká stráž či myslivecký hospodář jsou dále oprávněni usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení“
Ne každý myslivec má toto oprávnění. Ne každý myslivec je totiž členem myslivecké stráže, resp. mysliveckým hospodářem. Tyto funkce má pouze zlomek myslivců a ti jsou do těchto funkcí jmenováni orgánem státní správy myslivosti. Povinností uživatele honitby je navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení myslivecké stráže a také mysliveckého hospodáře, dle zákonem daných kritérií, která v honitbách následně vykonává myslivecké právo a má k tomu zvláštní zákonná oprávnění. Orgánem státní samosprávy jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady popř. Ministerstvo zemědělství, který je ústředním orgánem státní správy myslivosti.
Musím mít psa v lese na vodítku?
Vysvětleme si podrobněji kritéria oprávnění střílení toulavých psů v honitbě. Psi, kteří jsou mimo vliv svého vedoucího znamená, že nejsou evidentně schopni uposlechnout povely svého pána (voláte: „Fido, ke mně!“ Zatímco Fido se nadále pohybuje od svého pána). Neznamená to nutně, že pes musí být na vodítku, pokud pes dobře reaguje na povely pána a drží se v jeho blízkosti, není stanovena žádná zákonná povinnost mít psa na vodítku, pokud se nejedná o lokality, ve kterých je přímo vyhlášen zákaz pohybovat se se psem bez vodítka (Národní parky, CHKO a další.) Ale ani v těchto případech není oprávnění psa zastřelit, pokud je pod vlivem svého vedoucího. Přesto se však veřejnost často setkává s výhružkami od řadových myslivců, že vám psa zastřelí, pokud si jej na vodítko nepřipnete. Ano, to riziko opravdu hrozí, nicméně řadový myslivec by něco takového neměl vůbec vyslovit, pokud je čestným myslivcem, znalý právních předpisů.
Další podmínkou je, že pes mimo vliv svého vedoucího pronásleduje zvěř. Pozor! Chápejme to v kontextu. Pokud tedy vyšlete psa na hlasitý povel, aby štval nebo ulovil nějakou zvěř a plní tak váš povel, není to pes, který je mimo vliv svého vedoucího! Myslivecká stráž tudíž opět není oprávněna psa zastřelit. Ano, můžete být pokutováni za porušení zákonů chránící zvěř, resp. i zvířata, v horším případě i za pytláctví, ale takového psa, který vykonává v

05.08.2015
• chataři  |  05.08.2015 15:20:43  |  IP: 212.20.---.---
Velké díky za opravenou cestu pane starosto.

25.07.2015
• Brňák  |  25.07.2015 12:55:03  |  IP: 109.80.---.---
Chtěl jsem jen moc a moc poděkovat za krásnou cestu k rybníku,jezdíme tam 40 let a nikdy nebyla tak pěkná jako teď.

19.06.2015
• nanulka3  |  19.06.2015 15:43:43  |  IP: 212.96.---.---
Dobrý den, koupím chatu nebo domek ve Skřinářově. Můj mail: katuska.slaninova@seznam.cz nebo tel: 732 372 001. Nejsem realitka. Díky Slaninová, TišnovNový vzkaz
nick  
text
 
 
213+3tři  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.