Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Rohy

ROHY

V lesích kolem dnešní myslivny Rohy se rozkládala osada, která byla mezi roky 1560 – 1590 vysídlená.  Osadníci vesnici pustili pánům Osovským, kteří jim u Březí vystavěli „Nové Rohy“, které byly koncem 17. Století přejmenované na současný název Ondrušky. Zde také dostali místní obyvatelé od pánů Osovských polnosti k obhospodařování.  

Po třicetileté válce již stál z bývalé vesnice pouze jeden poplužní dvůr, který byl zrušen v roce 1800. Pozemky zrušeného poplužního dvora byly postupně zalesňovány. Tato část lesů se dříve nazývala Meierhofwald. Podnes jsou zde zřetelné meze zaniklých políček, na kterých ještě najdeme několik původních kamenných sádů. Poslední připomínkou osídlení je studna v mlazinách asi 200 metrů od myslivny.

V místě dnešní myslivny stály hospodářské budovy bývalého poplužního dvora asi s 50 ha orné půdy a luk. Statek byl v roce 1800 vykoupen majitelem osovského panství hrabětem z Hauqwitzů i s pozemky, které byly poté zalesněny a na základech starého stavení byla postavena myslivna Rohy jako sídlo stejnojmenného panského revíru. Do nedávné doby sloužila  myslivna jako správní budova pro revír Osová.

V roce 2011 se stal novým majitelem myslivny Rohy pan Chadim z Křižanova.

 
 

Použitý zdroj:

Informační tabule „ Naučná stezka Svatá hora“  zastávka č. 13