Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Skřinářov - ZPF

 
SOUHRNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH NAVRHOVANÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ SKŘINÁŘOV                                                                                                    
   
  LOKALITA NAVRHOVANÉ    ÚHRNÁ VÝMĚRA LOKALITY V ha DRUH POZEMKŮ VÝMĚRA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ŘEŠENÉ LOKALITĚ DLE KULTUR V ha ZAŘAZENÍ    
  URBANIS- FUNKČNÍ   V ZASTA- MIMO DOTČENÝCH   V ZASTA- MIMO     BPEJ    
  TICKÉHO VYUŽITÍ ŘEŠENÉ CELKEM VĚNÉM ZASTAVĚNÉ NAVRHOVANÝM CELKEM VĚNÉM ZASTAVĚNÉ     DO    
  ŘEŠENÍ LOKALITY   ÚZEMÍ ÚZEMÍ URBANISTICKÝM   ÚZEMÍ ÚZEMÍ BPEJ   TŘÍD OCHRANY    
  Č.     OBCE OBCE ŘEŠENÍM   OBCE OBCE OZNAČ. ha ZPF    
  P1 RD - proluky 0,196 0,196   ZAHRADY 0,196 0,196   7.29.01 0,196 I.    
                             
  P2 RD - proluky 0,2 0,2   ZAHRADY 0,2 0,2   7.29.11 0,2 I.    
                             
  P1 - 2 RD proluky celkem 0,396 0,396     0,396 0,396     0,396      
  Z1 RD - návrh 0,400   0,400 LOUKY 0,400   0,400 7.29.01 0,400 I.    
                             
  Z2 RD - návrh 1,800   1,800 ORNÁ 1,800   1,800 7.29.01 0,390 I.    
                    7.29.11 1,410 I.    
  Z3 RD - návrh 0,39   0,39 ZAHRADY 0,163   0,163 7.29.11 0,350 I.    
            LOUKY 0,227   0,227 7.50.11 0,040 III.    
  Z4 RD - návrh 0,59   0,59 ORNÁ 0,525   0,525 7.29.11 0,100 I.    
            ZAHRADY 0,065   0,065 7.50.11 0,490 III.    
  Z5 Hřiště 0,63   0,63 ORNÁ 0,63   0,63 7.29.11 0,630 I.    
                             
  Z6 ČOV + komunikace 0,1   0,1 ORNÁ 0,1   0,1 7.68.11 0,100 V.    
                             
                             
  Z1 - Z6 CELKEM 3,910   3,910   3,910   3,910   3,910