Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na dřevěném přístřešku na návsi obce Skřinářov  ve skleněných vitrinách a je přístupná 24 hodin denně.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. 
 

INFORMACE, KDE JSOU ZVEŘEJNĚŇOVANÉ DOKUMENTY OBCE SKŘINÁŘOV K NAHLÉDNUTÍ

V souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jeho platném znění, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet obce, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet obce, návrh a schválený závěrečný účet obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu obce a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách obce na adrese www.skrinarov.wbs.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Skřinářov č. 28 v kanceláři OÚ Skřinářov a to vždy v úředních hodinách obce.

INFORMACE o zveřejňovaných dokumentech svazku obcí MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO

IČO: 71219986

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.,oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet a schválený střednědobý výhled Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

  • jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.mikroregionvmb.cz, a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na adrese kanceláře Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko: Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to denně od 7:00 do 14:00 hodin.
  • Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO

IČO : 43383513

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněná v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty.

Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

Úřední deska 2021

 

Datum vložení Popis Příloha
30.6.2021 Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
30.6.2021

Příloha č. 1 Závěrečného účtu obce za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
30.6.2021

Příloha č. 2 Závěrečného účtu obce za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2020

ZDE 
OTEVŘÍT
25.6.2021 Pozvánka na zasedání ZK Vysočina č. 5/2021 ZDE 
OTEVŘÍT
24.6.2021 Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ZDE 
OTEVŘÍT
 21.6.2021 Pozvánka na zasedání ZO červen 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
10.6.2021    Návrh závěrečného účtu obce Skřinářov za rok 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
10.6.2021

Příloha č. 1 k Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
10.6.2021

Příloha č. 2 k Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2020

ZDE 
OTEVŘÍT
4.6.2021 Pozvánka na zasedání ZK Vysočina č. 342021 ZDE 
OTEVŘÍT
1.6.2021 Mikroregion Velkomeziříčsko -bítešsko - Zpráva a výsledek o přezkoumání hospodaření za rok 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
1.6.2021 Mikroregion Velkomeziříčsko -bítešsko - Návrh závěrečného účtu na rok 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
1.6.2021 Mikroregion Velkomeziříčsko -bítešsko - Pozvánka na valnou hromadu ZDE 
OTEVŘÍT
10.5.2021 Pozvánka na zasedání ZO květen 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
29.4.2021 Pozvánka na zasedání ZK Vysočina č. 3/2021 ZDE 
OTEVŘÍT
21.4.2021 Kalkulace cen pro vodné a stočné 2020 a skutečné náklady ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 Záměr na odprodej části obecního pozemku ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání předsednictva SVK ze dne 25.2.2021 ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - Finanční údaje - Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2025 ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - Pozvánka na valnou hromadu ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - Návrh rozpočtu na rok 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - Závěrečný účet a hospodaření za rok 2020 - návrh ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2021 SVK Žďársko - zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZDE 
OTEVŘÍT
1.3.2021 MÚ Velké Meziříčí  - Nařízení č. 1 / 2021 - O placeném stání ZDE 
OTEVŘÍT
1.3.2021 MÚ Velké Meziříčí - Ceník parkovného ZDE 
OTEVŘÍT
24.02.2021 Pozvánka na zasedání ZO březen 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
28.01.2021 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 1 / 2021 ZDE 
OTEVŘÍT

 


 

Úřední deska 2020

Datum vložení Popis Příloha
10.12.2020 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 8 / 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
10.12.2020 Pozvánka na zasedání ZO prosinec 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
19.11.2020 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 7 / 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
21.10.2020 Pozvánka na zasedání ZO říjen 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
20.10.2020 Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
20.10.2020 Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko - Pozvánka na VH listopad 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
24.09.2020 Informace před volbami ZDE 
OTEVŘÍT
17.9.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do ZK a Senátu ZDE 
OTEVŘÍT
17.08.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ZDE 
OTEVŘÍT
04.08.2020

Pozvánka na zasedání ZO srpen 2020

ZDE 
OTEVŘÍT

30.7.2020

Stanovení mimimálního počtu členů OVK

ZDE 
OTEVŘÍT

27.7.2020 MZE ČR - Opatření obecné povahy ZDE 
OTEVŘÍT
10.7.2020 SVK Žďársko - zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 30. 6. 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
23.6.2020

 

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 MVB

ZDE 
OTEVŘÍT
23.6.2020 Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, konané dne 4. 6. 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
25.5.2020 Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
25.5.2020

Příloha č. 1 k Závěrečného účtu obce za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
25.5.2020

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2019

ZDE 
OTEVŘÍT
13.5.2020 Pozvánka na jednání ZO květen 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
30.4.2020

Příloha č. 2 k návrhu Závěrečnému účtu obce za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2019

ZDE 
OTEVŘÍT
30.4.2020

Příloha č. 1 k návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
30.4.2020 Návrh Závěrečného účtu obce Skřinářov za rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
30.4.2020 VAS a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  ZDE 
OTEVŘÍT
24.4.2020 Vyhláška FÚ - Daň z nemovitosti ZDE 
OTEVŘÍT
16.4.2020 KÚKV - Veřejná vyhláška oznámení změny termínu konání opakovaného  veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje KV ZDE 
OTEVŘÍT
6.4.2020 Oznámení Hejtmana Kraje Vysočina o období déletrvajícího  sucha ZDE 
OTEVŘÍT
1.4.2020 KÚKV - Veřejná vyhláška  Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje KV a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZDE 
OTEVŘÍT
1.4.2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
1.4.2020 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko - Závěrečný účet 2019 NÁVRH ZDE 
OTEVŘÍT
1.4.2020 Pozvánka na VH Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
31.3.2020 Mimořádné jednání  ZO duben 2020 - zrušení ZDE 
OTEVŘÍT
25.3.2020 Pozvánka na mimořádné jednání  ZO duben 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
18.2.2020 Pozvánka na jednání Zo únor 2020 ZDE 
OTEVŘÍT

 

Úřední deska 2019

Datum vložení Popis Příloha
14.12.2019 Vyhláška obce Skřinářov č. 2/2019  o místních poplatcích ZDE 
OTEVŘÍT
14.12.2019 Vyhláška obce Skřinářov  č. 1/2019 - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ZDE 
OTEVŘÍT
1.12.2019 Pozvánka na jednání ZO prosinec 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
6.11.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
3.11.2019 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko - Návrh rozpočtu 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
3.11.2019 Pozvánka na VH Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
28.10.2019 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 6 / 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
16.10.2019 Pozvánka na jednání ZO říjen 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
2.10.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 6/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
4.9.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
1.9.2019 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 5 / 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
27.8.2019 Pozvánka na jednání ZO září 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
22.8.2019 Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ - odpověď dle zákona 106/1999 Sb - č.j. 8811/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
13.8.2019 KÚKV - Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje KV ZDE 
OTEVŘÍT
8.8.2019 Kraj Vysočina - průzkum internetu v domácnostech ČR ZDE 
OTEVŘÍT
2.7.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
19.6.2019 Pozvánka na jednání ZO červen 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
7.6.2019 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 4 / 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
31.5.2019 Pozvánka na jednání ZO červen 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
28.5.2019 Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
28.5.2019

Příloha č. 1 k Závěrečného účtu obce za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
28.5.2109

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2018

ZDE 
OTEVŘÍT
24.5.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
23.5.2019 MÚ Velké Meziříčí - Opatření obecné povahy -  ZDE 
OTEVŘÍT
15.5.2019 Pozvánka na jednání ZO květen 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2019 SVK Žďársko - Usnesení Valné hromady SVK ze dne 25.4.2019 ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2019 SVK Žďársko - Schválený Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2019 SVK Žďársko - oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
4.5.2019 Návrh Závěrečného účtu obce Skřinářov za rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
4.5.2019

Příloha č. 1 k návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

ZDE 
OTEVŘÍT
4.5.2019

Příloha č. 2 k návrhu Závěrečnému účtu obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2018

ZDE 
OTEVŘÍT
3.5.2019 Pozvánka na jednání ZK Vysočina č. 3 / 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
3.5.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 2/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
2.5.2019 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko -  Zpráva o přezkoumání hospodaření + Závěrečný účet ZDE 
OTEVŘÍT
2.5.2019 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
26.4.2019 FÚ - veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí ZDE 
OTEVŘÍT
26.4.2019 Daň z nemovitých věcí - Informace FÚ pro poplatníky ZDE 
OTEVŘÍT
25.4.2019 VAS Žďár nad Sázavou - Celkové vyúčtování V+S za rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
11.4.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP ZDE 
OTEVŘÍT
10.4.2019 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
6.4.2019 MZČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ZDE 
OTEVŘÍT
5.4.2019 SVAK Žďársko - Pozvánka na valnou hromadu + materiály ZDE 
OTEVŘÍT
21.3.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ZDE 
OTEVŘÍT
14.3.209 Pozvánka na jednání ZO obce březen 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
11.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2 /2019 ZDE 
OTEVŘÍT
5.3.2019 Pozvánka na Valnou hromadu SVAK Žďársko vč. podkladů ZDE 
OTEVŘÍT
7.2.2019 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 31.1.2019 ZDE 
OTEVŘÍT
5.2.2019 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.10 ZDE 
OTEVŘÍT
25.1.2019 MÚ Velké Meziříčí - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ZDE 
OTEVŘÍ
T
18.1.2019 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 1/2019 ZDE 
OTEVŘÍT
16.1.2019 Pozvánka na jednání ZO obce leden 2019 ZDE 
OTEVŘÍT

 

Úřední deska 2018

 

Datum vložení Popis Příloha
23.12.2018 Rozpočet obce Skřinářov na rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT

21.12.2018

SVK Žďársko - VAS, a. s. - Tisková zpráva o ceně vodného a stočného na rok 20199 ZDE 
OTEVŘÍT
20.12.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové provizorium na 1.Q 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
20.12.2018 SVK Žďársko - Rozpočtová opatření č. 9 a 10 /2018 ZDE 
OTEVŘÍT
20.12.2018 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 13.1.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
17.12.2018 Oznámení o vyvěšení rozpočtového provizoria SVK Žďársko na rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
12.12.2018 Pozvánka na jednání ZO prosinec 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
6.12.2018 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 29.11.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
30.11.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 8/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
30.11.2018 Rozpočtové opatření SVK Žďárkso 8/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
13.11.2018 Záměr na odpordej obecního pozemku ZDE 
OTEVŘÍT
6.11.2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko na rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
6.11.2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko dne 22.11.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
4.11.2018 Pozvánka na jednání ZO listopad 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
30.10.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7 ZDE 
OTEVŘÍT
28.10.2018 Rozpočtové opatření č. 8 /2018 ZDE 
OTEVŘÍT
26.10.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 7/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
20.10.2018 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce ZDE 
OTEVŘÍT
20.10.2018 Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce ZDE 
OTEVŘÍT
15.10.2018 Rozpočtové opatření č. 7 ZDE 
OTEVŘÍT
4.10.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 6 ZDE 
OTEVŘÍT
28.9.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 6/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
19.9.2018 Záměr na odprodej obecního pozemku  ZDE 
OTEVŘÍT
10.9.2019 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 30.8.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
10.9.2018 Pozvánka na jednání ZO - září 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
31.8.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 5/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
31.8.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5 ZDE 
OTEVŘÍT
10.8.2018 Oznámení o volebním okrsku pro volby do obecního zastupitelstva ZDE 
OTEVŘÍT
12.7.2018 MÚVM - odbor ŽP - Sucho-informace ZDE 
OTEVŘÍT
9.7.2018 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 28.6.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
9.7.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4 ZDE 
OTEVŘÍT
9.7.2018 Veřejná vyhláška Kraje Vysočina ZDE 
OTEVŘÍT
21.6.2018 Potřebný počet podpisů pro kandidáty pro volby do obecních zastupitelstev ZDE 
OTEVŘÍT

17.6.2018

Pozvánka na jednání ZO - červen 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
8.6.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 4/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
30.5.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3 ZDE 
OTEVŘÍT
30.5.2018 MÚVM odbor dopravy a silničního hospodářeství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ZDE 
OTEVŘÍT
25.5.2018 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání SVK ze dne 25.5.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
24.5.2018 Lesy ČR - výzva vlastníkům lesa ZDE 
OTEVŘÍT
18.5.2018 Pověřenec obce GDPR ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2018 Záměr na darování pozemku obce Skřinářov kraji Vysočina ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2018 Návrh střednědobého  Rozpočtového výhledu na rok 2021 ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2018 Záměr na směnu obecního pozemku - Klíma ZDE 
OTEVŘÍT
8.5.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍ
T
8.5.2018 Příloha k Závěrečnému účtu obce za rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍ
T
8.5.2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
5.5.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 2 ZDE 
OTEVŘÍT
5.5.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1  ZDE 
OTEVŘÍT
4.5.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 3/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
30.4.2018 VAS a s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné ZDE 
OTEVŘÍT
29.4.2018 Pozvánka na jednání ZO květen 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
27.4.2018 MÚVM odbor dopravy a silničního hospodářeství - Uzavírka silnice Skřinářov - Heřmanov​ - mapa ZDE 
OTEVŘÍT
27.4.2018 MÚVM odbor dopravy a silničního hospodářeství - Uzavírka silnice Skřinářov - Heřmanov ZDE 
OTEVŘÍT
19.4.2018 Veřejná vyhláška FÚ pro Kraj Vysočina ZDE 
OTEVŘÍT
18.4.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov  ZDE 
OTEVŘÍT
18.4.2018 NÁVRH Závěrečného účtu obce Skřinárřov za rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
17.4.2018 SVK Žďársko - Schválený střednědový výhled 2019-2022 ZDE 
OTEVŘÍT
17.4.2018 SVK Žďársko - Schválený závěrečný účet hospodaření SVK za rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
17.4.2018 SVK Žďársko - schválený rozpočet na rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
9.4.2018 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Skřinářov ZDE 
OTEVŘÍT
9.4.2018 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
1.4.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
31.3.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
16.3.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 2/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
12.3.2018 Nařízení SVS -ukončení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání včelího moru ZDE 
OTEVŘÍT
1.3.2018 Podklady k valné hromadě SVK Žďársko konané 28.3.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
1.3.2018 Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko konané 28.3.2018 ZDE 
OTEVŘÍT
18.2.2018 Pozvánka na jednání ZO únor 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
29.1.2018 Pozvánka na zasedání kraje Vysočina 1/2018 ZDE 
OTEVŘÍT
16.1.2018 MÚ VM- Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE 
OTEVŘÍT
6.1.2018 Oznámení - Prezidentské volby 2018 ZDE 
OTEVŘÍT

 

Úřední deska 2017

+

Datum vložení Popis Příloha
29.12.2017 Omezení provozu služby Czech Point v obci Skřinářov ZDE 
OTEVŘÍT
27.12.2017 Rozpočet obce Skřinářov na rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
21.12.2017 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání představenstva ze dne 13.12.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
18.12.2017 SVK Žďársko - Rozpočtová opatření č. 9 a 10 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
18.12.2017 SVK Žďársko - Rozpočtové provizorium na rok  ZDE 
OTEVŘÍT
18.12.2017 SVK Žďársko - oznámení o rozpočtovém provizorui ZDE 
OTEVŘÍT
16.12.2017 Generální finanční ředitelství - tisková zpráva - platba daně z němovitých věcí ZDE 
OTEVŘÍT
12.12.2017 Pozvánka na jednání ZO obce prosinec 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
8.12.2017 SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání představenstva ze dne 30.11.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
7.12.2018 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko - schválený rozpočet 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
7.12.2018 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko - Zápis z Valné hromady ZDE 
OTEVŘÍT
4.12.2017 SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 8/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
1.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
15.11.2017 SVK Žďársko - oznámení o uložení listin ZDE 
OTEVŘÍT
7.11.2017 Obecná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ZDE 
OTEVŘÍT
3.11.2017  Usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 26. 10. 2017. ZDE 
OTEVŘÍT
2.11.2017 Rozpočet na rok 2018 - Návrh ZDE 
OTEVŘÍT
28.10.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
25.10.2017 Pozvánka na jednání ZO listopad 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
23.10.2017 Pozvánka na setkání zřizovatelů škol ZDE 
OTEVŘÍT
14.10.2017 E.ON Distribuce - ořez dřevin ZDE 
OTEVŘÍT
13.10.2017 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko  - Návrh rozpočtu na rok 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
13.10.2017 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko  - Pozvánka na Valnou hromadu ZDE 
OTEVŘÍT
13.10.2017 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko  - Informace o zveřejňovaných dokumentech 2018 ZDE 
OTEVŘÍT
13.10.2017 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko  - Informace o zveřejňovaných dokumentech 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
21.9.2017 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 6/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
15.9.2017 Vyhláška MZ -  těžba dřeva ZDE 
OTEVŘÍT
6.9.2017 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa - kůrovec ZDE 
OTEVŘÍT
6.9.2017 Záměr na odprodej obecních pozemků - manželé Urbánkovi ZDE 
OTEVŘÍT
6.9.2017 Záměr na odprodej obecních pozemků - J. Videnský ZDE 
OTEVŘÍT
5.9.2017 Oznámení o době a místě konání voleb ZDE 
OTEVŘÍT
31.8.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
31.8.2017 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 5/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
19.8.2017 Pozvánka na jednání ZO září 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
16.8.2017 Záměr na uzavření smlouvy o zemědělském pachtu ZDE 
OTEVŘÍT
14.8.2017 Zápis z jednání Valné hromady MR Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
10.8.2017 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 ZDE 
OTEVŘÍT
26.6.2017 Oznámení o veřejném projednání ÚP obce Kadolec ZDE 
OTEVŘÍT
20.7.2017 Záměr na směnu obecního pozemku ZDE 
OTEVŘÍT
19.7.2017 Doporučení vodoprávním úřadům ZDE 
OTEVŘÍT
18.7.2017 Zápis z valné hromady SVK Žďársko ze dne 22.6.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
13.7.2017 Pozvánka na jednání ZO červenec 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
20.6.2017 Pozvánka na jednání ZO červen 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
13.6.2017 Záměr na směnu obecního pozemku - Josef Klíma ZDE 
OTEVŘÍT
12.6.2017 Záměr na směnu obecního pozemku - Dana Večeřová ZDE 
OTEVŘÍT
12.6.2017 Záměr na směnu obecního pozemku  + věcné břemeno  - Helena Studená ZDE 
OTEVŘÍT
9.6.2017 Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
1.6.2017 Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko - Zpráva o provedení inventarizace za rok 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
1.6.2017 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE 
OTEVŘÍT
25.5.2017 SVK Žďársko - Rozpočtová opatření ZDE 
OTEVŘÍT
24.5.2017 Zápis z Valné hromady SVK Žďársko ze dne 18.5.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
4.5.2017 Zápis z Valné hromady SVK Žďársko ze dne 27.4.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
27.4.2017 Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
27.4.2017 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
21.4.2017 SVK Žďársko - použití příspěvků obcí na činnost SVK v roce 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
21.4.2017 Zápis z Valné hromady SVK Žďársko ze dne 30.3.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
20.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Kraje Vysočina ZDE 
OTEVŘÍT
19.4.2017 Usnesení z Valné hromady SVK Žďársko ze dne 30.3.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
17.4.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE 
OTEVŘÍT
8.4.2017 Záměr na směnu části obecního pozemku ZDE 
OTEVŘÍT
7.4.2017 Zápis a unesení ze zasedání předsednictva  SVK Žďársko konané dne 30.3.2017 ZDE 
OTEVŘÍT
6.4.2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu ZDE 
OTEVŘÍT
28.3.2017 Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
18.3.2017 Pozvánka na jednání ZO březen 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
17.3.2017 Pozvánka na zasedání ZK č. 2/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2017 Vyjádření PČR k úpravě provozu na poezmní komunikaci ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2017 Schéma k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci ZDE 
OTEVŘÍT
9.3.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy  - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE 
OTEVŘÍT
2.3.207 Zpráva o výsledku přezkoumání   hospodaření obce ZDE 
OTEVŘÍT
2.3.2017 Závěrečný účet obce 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
10.2.2017 Pozvánka na jednání ZO únor 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
     
26.1.2017 Pozvánka na zasedání ZK č. 1/2017 ZDE 
OTEVŘÍT
17.1.2017 Záměr na odkup pozemku ZDE 
OTEVŘÍT
5.1.2017 Zápis a unesení ze zasedání předsednictva  SVK Žďársko konané dne 22.12.2016 ZDE 
OTEVŘÍT
3.1.2017 Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Ořechov ZDE 
OTEVŘÍT

 

Úřední deska 2016

Datum vložení Popis Příloha
26.12.2016 Změna úředních hodin Obecního úřadu Skřinářov ZDE 
OTEVŘÍT
23.12.2016 Rozpočtový výhled na rok 2019 ZDE 
OTEVŘÍT
23.12.2016 Rozpočet obce na rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
11.12.2016 Pozvánka na jednání ZO prosinec 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
9.12.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2016 ZDE 
OTEVŘÍT
13.11.2016 Návrh rozpočtu MR VMB na rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
13.11.2016 Pozvánka na Valnou hromadu MR VMB ZDE 
OTEVŘÍT
12.11.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2016 ZDE 
OTEVŘÍT
1.11.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 ZDE 
OTEVŘÍT
22.10.2016 Pozvánka na jednání ZO říjen 2016 ZDE 
OTEVŘÍT
21.10.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2016 ZDE
OTEVŘÍT
10.10.2016 Oznámení o projednání návrhu IV. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí ZDE OTEVŘÍT
29.9.2016 Zápis a unesení ze zasedání předsednictva  SVK Žďársko konané dne 29.9.2016 ZDE OTEVŘÍT
23.9.2016 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy ZDE OTEVŘÍT
16.9.2016 Pozvánka na jednání ZO září 2016 ZDE OTEVŘÍT
16.9.2016 Nařízení SVS - mor včelího plodu ZDE OTEVŘÍT
14.9.2016 Veřejné projednání návrhu ÚP Ořechov ZDE OTEVŘÍT
9.9.2016 Zpráva o platňování ÚP Březí ZDE OTEVŘÍT
7.9.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2016 ZDE OTEVŘÍT
3.9.2016 Záměr na uzavření smluv o pronájmu obecních pozemnků ZDE OTEVŘÍT
2.9.2016 Zápis a unesení ze zasedání předsednictva  SVK Žďársko konané dne 25.8.2016 ZDE OTEVŘÍT
29.8.2016 Volební okrsek Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
22.8.2016 Oznámení E.ON ZDE OTEVŘÍT
17.8.2016 Zpráva o uplatňování územního plánu Osová Bítýška období 9/2008 - 8/2016 ZDE OTEVŘÍT
17.8.2016 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Osová Bítýška a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí ZDE OTEVŘÍT
12.8.2016 Rozpočtový výhled obce na rok 2019 ZDE OTEVŘÍT
2.8.2016 Pozvánka na jednání ZO obce srpen 2016 ZDE OTEVŘÍT
22.7.2016 Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ze dne 29.6.2016 ZDE OTEVŘÍT
19.7.2016 Usnesení odboru ŽP MÚVM ZDE OTEVŘÍT
8.7.2016 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 23.6.2016 ZDE OTEVŘÍT
20.6.2016 Rozhodnutí - Uzavírka a objížďka ZDE OTEVŘÍT
13.6.2016 Pozvánka na zasedání ZO červen 2016 ZDE OTEVŘÍT
13.6.2016 Uzavírka Skřinářov x Osová Bítýška - plánek objízdné trasy ZDE OTEVŘÍT
13.6.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE OTEVŘÍT
13.6.2016 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - uzavírka silnice Skřinářov - Osová Bítýška ZDE OTEVŘÍT
9.6.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016 ZDE OTEVŘÍT
8.6.2016 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko -
Bítešsko
ZDE OTEVŘÍT
7.6.2016 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 26.5.2016 ZDE OTEVŘÍT
27.5.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2015 ZDE OTEVŘÍT
27.5.2016 Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2015 - návrh ZDE OTEVŘÍT
12.5.2016 Rozhodnutí AOPK vyjímka ZDE OTEVŘÍT
12.5.2016 Oznámení o aktualizaci ˇUAP ORP Velké Meziříčí ZDE OTEVŘÍT
12.5.2016 Oznámení zahájení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV ZDE OTEVŘÍT
12.5.2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV ZDE OTEVŘÍT
5.5.2016 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 28.4.2016 ZDE OTEVŘÍT
3.5.2016  VAS, a. s. - Celkové vyúčtování ZDE OTEVŘÍT
30.4.2016 E.ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ZDE OTEVŘÍT
29.4.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016 ZDE OTEVŘÍT
27.4.2016 Veřejná vyhláška o II. opakovaném veřejném projednání návrhu  ÚP Heřmanov ZDE OTEVŘÍT
25.4.2016 Veřejná vyhláška FÚ Kraje Vysočina ZDE OTEVŘÍT
22.4.2016 Pozvánka na zasedání ZO duben 2016 ZDE OTEVŘÍT
9.4.2016 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 31.3.2016 ZDE OTEVŘÍT
18.3.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016 ZDE OTEVŘÍT
4.3.2016 Podklady na valnou hromadu SVK Žďársko II ZDE OTEVŘÍT
4.3.206 Podklady na valnou hromadu SVK Žďársko I ZDE OTEVŘÍT
17.2.2016 Pozvánka na zasedání ZO únor 2016 ZDE OTEVŘÍT
9.2.2016 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE OTEVŘÍT
9.2.2016 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 28.1.2016 ZDE OTEVŘÍT
30.1.2016 Oznámení k projednání ÚP Ořechov ZDE OTEVŘÍT
25.1.2016 Místní poplatky na rok 2016 ZDE OTEVŘÍT
22.1.2016 Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina č. 1/2016 ZDE OTEVŘÍT
21.1.2016 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad zemního rozvoje KV ZDE OTEVŘÍT
14.1.2016 Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Heřmanov ZDE OTEVŘÍT
14.1.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy ZDE OTEVŘÍT

 

Úřední deska 2015

Datum vložení Popis Příloha
17.12.2015 Rozpočet obce Skřinářov na rok 2016 ZDE OTEVŘÍT
12.12.2015 Zápis z valné hromady SVK Žďársko konané 26.11.2015 ZDE OTEVŘÍT
5.12.2015 Pozvánka na zasedání ZO prosinec 2015 ZDE OTEVŘÍT
4.12.2015 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 26.11.2015 ZDE OTEVŘÍT
3.12.2015 Pozvánka na zasedání ZK Vysočina č. 7/2015 ZDE OTEVŘÍT
21.11.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 ZDE OTEVŘÍT
20.11.2015 Pozvánka na VH Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
19.11.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru  .. nakládání s odpadem na území obce Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
19.11.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ZDE OTEVŘÍT
19.11.2015 Nařízení obce Skřinářov č. 1/2015, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje ZDE OTEVŘÍT
16.11.2015 Pozvánka za zasedání ZO listopad 2015 - změna ZDE OTEVŘÍT
6.11.2015 Pozvánka na zasedání ZO listopad 2015 ZDE OTEVŘÍT
5.11.2015 Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 29.10.2015 ZDE OTEVŘÍT
5.11.2015 Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
29.10.2015 Pozvánka na zasedání ZK č. 6/2015 ZDE OTEVŘÍT
22.10.2015 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu územního plánu Heřmanov ZDE OTEVŘÍT
9.10.2015 Rozpočtový výhled na rok 2018 ZDE OTEVŘÍT
1.10.2015 Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 24.9.2015 ZDE OTEVŘÍT
30.9.2015 Pozvánka na jednání ZO  říjen 2015 ZDE OTEVŘÍT
  Změna úředních hodin OÚ Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
  E.ON - Upozornění vlastníkům nemovitostí ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva  Kraje Vysočina č. 5/2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na jednání ZO obce - srpen 2015 ZDE OTEVŘÍT
  Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného  sucha ZDE OTEVŘÍT
  Praktický lékař Osová Bítýška - ordinační doba ZDE OTEVŘÍT
  Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 25.6.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Příloha účetní závěrky obce Skřinářov za rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
  Účetní výkazy obce Skřinářov za rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
  Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2014 schválený ZO 21.6.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na jednání ZO obce červen 2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2015 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 21.5.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 30.4.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Záměr na odprodej obecního pozemku - Josef Kozdera ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2015 ZDE OTEVŘÍT
  Veřejná vyhláška FÚ pro Kraj Vysočina ZDE OTEVŘÍT
  Rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina - povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných druhů živočichů ZDE OTEVŘÍT
  VAS - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
  Příloha účetní závěrky ZDE OTEVŘÍT
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov + Návrh Závěrečný účet Obce Skřinářov za rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání ZO duben 2014 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis z valné hromady SVK Žďársko konané dne 26.3.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Usnesení z valné hromady SVK Žďársko dne 26.3.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek ZDE OTEVŘÍT
  Plán investic SVK Žďársko k 12.3.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 26.3.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 17.3.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na ZK Vysočina č. 2/2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání ZO únor 2015 ZDE OTEVŘÍT
  Místní poplatky za rok 2015 ZDE OTEVŘÍT
  Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 29.1.2015 ZDE OTEVŘÍT
  Pozvánka na zasedání ZK Vysočina č. 1/2015 ZDE OTEVŘÍT


 


 

Úřední deska 2014

 

Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 18.12.2014 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení koncepce Národní plán povodí Dunaje ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO obce ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 27.11.2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZK č. 7/2014 ZDE OTEVŘÍT
Kalkulace SVK - Vodné a stočné na rok 2015 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO listopad 2014 ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 30.10.2014 ZDE OTEVŘÍT
Předání stanoviska k návrhu koncepce - Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o ustavujícím zasedání ZO ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na ustavující zasedání ZO listopad 2014 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 ÚP Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 25.9.2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZO 9.10.2014 ZDE OTEVŘÍT
Plán investic SVK Žďársko ke dni 14.8.2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva SVK Žďársko ze dne 28.8.2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje č. 5/2014 ZDE OTEVŘÍT
Upozornění vlastníkům nemovitostí E.ON ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO obce dne 31.8.2014 ZDE OTEVŘÍT
Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Ořechov - Veřejná vyhláška ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Návrh koncepce plus posuzování vlivů na životní prostředí ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení z valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO červenec 2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání představenstva SVK Žďársko ze dne 3.7.2014 ZDE OTEVŘÍT
Program rozvoje Kraje Vysočina  - aktualizace na období 2014-2018 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zveřejnění koncepce  "Program rozvoje  Kraje Vysočina - aktualizace na období 2014-2018 ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Rozpočtový výhled na rok 2017 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZO obce červen 2014 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu  ÚP Milešín ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2014 dne 24.6.2014 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o projednání návrhu ÚP Kadolec ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Příloha k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2013 - NÁVRH ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - pampeliška

ZDE OTEVŘÍT

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - vydra říční a tchoř stepní

ZDE OTEVŘÍT

Pozvánka na VH MR VMB ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o činnosti MR VMB za 1. polovinu roku 2014 ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 22.5.2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO - květen 2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a Usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 24.4.2014 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu  Změny č. 1 ÚP Osová Bítýška ZDE OTEVŘÍT
SVK - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška - Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí ZDE OTEVŘÍT
Vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZO duben 2014 ZDE OTEVŘÍT
Volební okrsek Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Volby do EP 2014 ZDE OTEVŘÍT
Usnesení z valné hromady SVK Žďársko dne 26.3.2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne26. 3. 2014 ZDE OTEVŘÍT
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  ELprojekty s. r. o.  vs. obec Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení řízení - památné lípy Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Plán investic SVK Žďársko ke dni 13.3.2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 27.2.2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Skřinářov březen 2014  ZDE OTEVŘÍT
Seznam obcí SVK Žďársko k 1. 1. 2014 ZDE OTEVŘÍT
Inventarizační zpráva SVK Žďársko za rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Přehled o změnách vlastního kapitálu SVK Žďársko  12/2013 ZDE OTEVŘÍT
Přehled o peněžních tocích SVK Žďársko 12/2013 ZDE OTEVŘÍT
Příloha rozvahy SVK Žďársko 12/2013 ZDE OTEVŘÍT
Rozvaha - bilance SVK Žďársko  12/2013 ZDE OTEVŘÍT
Výkaz zisku a ztráty SVK Žďársko 12/2013 ZDE OTEVŘÍT
Investiční náklady  SVK Žďársko pořízené v roce 2013 a obdržené dotace ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet a hospodaření  SVK Žďársko za rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Návrh změn stanov SVK Žďársko pro valnou hromadu  26. 3. 2014 ZDE OTEVŘÍT
Návrh změny č.1 ÚP Skřinářov - Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ZDE OTEVŘÍT
Usnesení a zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelsktva kraje Vysočina č. 1/2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na lednové zasedání ZO ZDE OTEVŘÍT
Státní veterinární správa - ukončení mimořádného opatření ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání SVK Žďársko ze dne 19.12.2013 ZDE OTEVŘÍT 

 

Úřední deska 2013

 

Místní vyhláška č. 2/2012 - změna ZDE OTEVŘÍT
Rozpočet obce Skřinářov na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Zápis ze zasedání SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZO obce Skřinářov prosinec 2013 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina ZDE OTEVŘÍT
Vodárenská a. s. - kalkulace na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Vodárenská a.s. - sdělení o navýšení cen ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu na rok 2014 - Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání kraje č. 6/2013 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva  SVK Žďársko ze dne 17.10.2013 ZDE OTEVŘÍT
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na jednání ZO č. 7/2013 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání Návrhu Změny č. 1 ÚP Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o společném jednání k projednání Návrhu Změny č. 1 ÚP Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Volební okrsek Skřinářov ZDE OTEVŘÍT

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

ZDE OTEVŘÍT
E.ON - upozornění na ořez popř. odstranění dřevin ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení řízení - odlov kormorána velkého ZDE OTEVŘÍT
Souhrné vyjádření k projektové dokumentaci "LESNÍ REZIDENCE NA ROHÁCH" ZDE OTEVŘÍT
Územní rozhodnutí o umístění souboru staveb + stavební povolení "LESNÍ REZIDENCE NA ROHÁCH" ZDE OTEVŘÍT
Usnesení o nařízení dražebního jednání ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu ZDE OTEVŘÍT
Návrh zadání ÚP Kadolec ZDE OTEVŘÍT
Návrh koncepce „Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ZDE OTEVŘÍT
SVK Žďársko - zápis a usnesení předsednictva SVK ze dne 27.6.2013 ZDE OTEVŘÍT
Vodárenská a. s. - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012 ZDE OTEVŘÍT
Návrh opatření obecné povahy - rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno - Svratka - Pisárky ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška - LHO Náměšť - předání vlastnického separátu lesa ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 30.5. 2013 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet 2012 Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko za rok 2012 ZDE OTEVŘÍT
Nařízení Státní veterinární správy proti zamezení šíření varroázy včel ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení společného stavebního a územního řízení - LESNÍ REZIDENCE NA ROHÁCH ZDE OTEVŘÍT
Záměr na odkup nemovitosti Skřinářov č. p. 25 ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky ZDE OTEVŘÍT
Usnesení z valné hromady SVK Žďársko ze dne  28. 3. 2013 ZDE OTEVŘÍT
Zápis z valné hromady  SVK Žďársko ze dne 28.3.2013 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška FÚ ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 28.3.2013 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ÚP Milešín ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o uplatňování územního plánu Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZK 2/2013 ZDE OTEVŘÍT
Výše příspěvků jednotlivých obcí SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o. ZDE OTEVŘÍT
Stanovy SVK Žďársko ZDE OTEVŘÍT
Svolání valné hromady SVK Žďárosko ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet obce Skřinářov za rok 2012 ZDE OTEVŘÍT
Zápis ze zasedání SVK Žďársko ze dne 28.2.2013 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení z VH MR VMB ZDE OTEVŘÍT
Zápis ze zasedání SVK Žďársko ze dne 31.1.2013 ZDE OTEVŘÍT
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ZDE OTEVŘÍT


 


 

Úřední deska 2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích ZDE OTEVŘÍT
Rozpočet na rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko den 29.11.2012 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZK č. 8/2012 ZDE OTEVŘÍT

Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu  mezi:                                                     Obec Skařinářov x E.ON Distribuce a. s.

ZDE OTEVŘÍT
Volební okrsek Skřinářov - Prezidentské volby 2013 ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu na rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZK č. 7/2012 ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání představenstva SVK Žďársko dne 25. 10. 2012 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2012 ZDE OTEVŘÍT
Usnesení Kraje Vysočina, odbor ŽP ZDE OTEVŘÍT
Informace o koncepci Strategie Kraje Vysočina ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 zásad územního rozvoje kraje vysočina opatřením obecné povahy ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání představenstva SVK Žďársko dne 30.srpna 2012 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje  č. 5/2012 ZDE OTEVŘÍT
Volby 2012 - volební okrsek Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
E.ON - Odstranění dřevin ZDE OTEVŘÍT
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2012 ZDE OTEVŘÍT

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 a udělení souhlasu dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ZDE OTEVŘÍT
Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - část chatové oblasti ZDE OTEVŘÍT
Rozpočtový výhled na rok 2015 ZDE OTEVŘÍT
SVK Žďársko - Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva  ze dne 28. 6. 2012 ZDE OTEVŘÍT

Stavební povolení-Aneta Katolická + Martin Souček

ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet za rok 2011 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012 ZDE OTEVŘÍT
Projednání změny č. 1 Územního plánu Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání představenstva SVK Žďársko dne 24.5.2012 ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Skřinářov, za rok 2011 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2012 ZDE OTEVŘÍT
MŽP ČR - Posuzování vlivu koncepce "Strategie kreje Vysočina 2020" na životní prostředí ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko ze dne 29. 3. 2012 ZDE OTEVŘÍT
Návrh závěrečného účtu za rok 2011 ZDE OTEVŘÍT
Veřejná vyhláška -  oznámení o zahájení řízení o aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ...... ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina ZDE OTEVŘÍT
SVK Žďársko  - svolání valné hromady ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - vrtané studny p.č. 815/2 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení částečné revize katastru nemovitostí ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby ZDE OTEVŘÍT
Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 - farnost Osová Bítýška ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Zadání změny č. 1 Územního plánu Skřinářov ZDE OTEVŘÍT
Rozpočet obce pro rok 2012 ZDE OTEVŘÍT

 


 


 

Úřední deska 2011

Upozornění pro
poplatníky daně z nemovitostí 2012"
ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání ZKV č. 7/2011 ZDE OTEVŘÍT
Veřejné projednání návrhu ÚP Březí ZDE OTEVŘÍT
MŽP ČR - Stanovisko PRK Vysočina ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 ZDE OTEVŘÍT
Zápis a usnesení ze zasedání SVK Ždársko ZDE OTEVŘÍT
Upozornění vlastníkům nemovitostí  E.ON ČR ZDE OTEVŘÍT
Návrh rozpočtu pro rok 2012 - Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka k zasedání zastupitelstva kraje  č.6/2011 ZDE OTEVŘÍT
Rozpočtový výhled na rok 2014 ZDE OTEVŘÍT
Smlouva o právu provedení stavby ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o záměru na odprodej obecních pozemků ZDE OTEVŘÍT
Oznamení o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy ZDE OTEVŘÍT
Rozpočtové opatření č. 2/2011 ZDE OTEVŘÍT
Stavební povolení - garáž Klímovi ZDE OTEVŘÍT
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/11, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ZDE OTEVŘÍT
Dražební vyhláška - Dražba " Rohy " ZDE OTEVŘÍT

Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

ZDE OTEVŘÍT
Rozpočet obce 2011 po schválení RO č. 1 ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - Stavba garáže - manželé Klímovi, č. p. 54 ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet za rok 2010 ZDE OTEVŘÍT
Směrnice č.  1-2011 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZDE OTEVŘÍT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2010 ZDE OTEVŘÍT
Záměr na odprodej obecních pozemků ZDE OTEVŘÍT
Vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ZDE OTEVŘÍT
Rozpočet na rok 2011 ZDE OTEVŘÍT

 


Úřední deska - archiv

 

Návrh rozpočtu 2011 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na valnou hromadu mikroregionu VM-  Bítešsko ZDE OTEVŘÍT
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 2010 ZDE OTEVŘÍT
Seznam nových členů zastupitelstva ZDE OTEVŘÍT
Volby do zastupitelstev obcí  - výsledky ZDE OTEVŘÍT
Volby do zastupitelstva - pozvánka ZDE OTEVŘÍT
Kandidátní listina - volby do obecního zastupitelstva  2010 ZDE OTEVŘÍT
Pozemkový fond ČR - obchodní veřejná soutěž ZDE OTEVŘÍT
Upozornění vlastníkům u vedení ZDE OTEVŘÍT
Rozpočtový výhled na rok 2013 ZDE OTEVŘÍT
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3-2010 ZDE OTEVŘÍT
Závěrečný účet za rok 2009 ZDE OTEVŘÍT
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2009 ZDE OTEVŘÍT